Logo Diamant Juweelwinkel

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als je een bestelling plaatst op juweelwinkel.nl ga je ook akkoord met onze algemene voorwaarden.

Hieronder zie je een verkorte versie van onze algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn vrij van BTW en vallen onder de Margeregeling. De prijzen vermeld tijdens de bestelprocedure zijn de juiste prijzen, mochten de prijzen onverhoopt gewijzigd worden, mag je de bestelling kosteloos annuleren. Voor publicatiefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Edelmetaal

Alle sieraden van edelmetaal zijn voorzien van een keurmerk. Ter identificatie van deze keurmerken kan je een overzicht bekijken op de pagina ‘keurtekens’

Levertijd

Wil je voordat je een bestelling plaatst op de hoogte worden gesteld van de levertijd, neem dan telefonisch of via het contactformulier op deze website contact met ons op.
Alle producten die zijn aangeboden in de webshop zijn op voorraad. Wij streven er naar om de producten te verzenden op de eerstkomende werkdag na ontvangst van betaling.
Voor artikelen die niet op voorraad zijn geldt een maximale levertijd van 30 dagen. In dit geval wordt je altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor bestellingen binnen Nederland €4,95 (voor een bestelling tot €75,00). Voor zendingen naar België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Oostenrijk zijn de verzendkosten €7,95 per bestelling.

Alle bestellingen boven de € 75,00 worden gratis verzonden.

Zichtperiode

Voor al jouw aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kan je jouw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Je ontvangt dan binnen 14 dagen jouw geld terug.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door een email te sturen naar klantenservice@juweelwinkel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Klachten over onze producten of diensten dien je aan Juweelwinkel.nl te melden.

Juweelwinkel.nl
Oldenzaalsestraat 41
7551 AN Hengelo

klantenservice@juweelwinkel.nl
Telefoon: 074 – 822 17 40

KvK: 51952556
BTW: NL850239254B01

Algemene voorwaarden van Juweelwinkel.nl (laatste wijziging 04-05-2022)

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder `Juweelwinkel.nl`: de onderneming die onder de handelsnaam `Kienhorst & Gruppelaar VOF` gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en onder nummer 51952556. `Juweelwinkel.nl` (zoals in www.juweelwinkel.nl) is een handelsnaam van Kienhorst & Gruppelaar VOF .
Onder `klant` wordt verstaan: eenieder die via een van de websites van Juweelwinkel.nl een overeenkomst aangaat met Juweelwinkel.nl (zie 3.2).
Onder `orderbevestiging` wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
Onder `Artikel` wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Juweelwinkel.nl en de klant door of via www.juweelwinkel.nl, www.juweelwinkel.be, www.juweel-winkel.nl, www.juweelwinkel.com, www.deonlinegoudwinkel.nl, www.hetinkoopkantoor.nl, www.munt24.nl of een andere website van Juweelwinkel.nl binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden.
Onder `Voorwaarden` wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.juweelwinkel.nl.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van Juweelwinkel.nl gesloten worden en waarbij Juweelwinkel.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Juweelwinkel.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de klant deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Juweelwinkel.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Juweelwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Juweelwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Juweelwinkel.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Voor iedere transactie of overeenkomst via onze site gelden de Algemene Voorwaarden van juweelwinkel.nl

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Juweelwinkel.nl zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien Juweelwinkel.nl de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Juweelwinkel.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Juweelwinkel.nl en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste:

* (a) een bestelling heeft geplaatst op een van de websites van Juweelwinkel.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;
* (b) hierop van Juweelwinkel.nl op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat Juweelwinkel.nl de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van Juweelwinkel.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen;
* (b) de prijs van het artikel;
* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus);
* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van Juweelwinkel.nl waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan.

3.4 De administratie van Juweelwinkel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Juweelwinkel.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Juweelwinkel.nl verrichte leveringen. Juweelwinkel.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4. BETALINGEN

4.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door Juweelwinkel.nl aangeboden methoden. Juweelwinkel.nl behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.

4.2 Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving per bank, behoudt Juweelwinkel.nl zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na zeven werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site(s) ter beschikking gesteld.

4.3 Er worden geen artikelen onder rembours verzonden.

Voor iedere transactie of overeenkomst via onze site gelden de Algemene Voorwaarden van juweelwinkel.nl

5. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Juweelwinkel.nl brengt geen verzendkosten in rekening bij bestellingen boven de €75,00. De verzendkosten voor bestellingen onder de €75,00 zijn voor Nederlandse klanten €4,95. Voor België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Luxemburg zijn de verzendkosten €7,95. Juweelwinkel.nl behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.

5.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor Juweelwinkel.nl. Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Juweelwinkel.nl kunnen worden uitgesloten.

Voor iedere transactie of overeenkomst via onze site gelden de Algemene Voorwaarden van juweelwinkel.nl

6. LEVERTIJD

6.1 De levertijd van het artikel bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Juweelwinkel.nl. De door Juweelwinkel.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Juweelwinkel.nl overschreden wordt, zal Juweelwinkel.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Juweelwinkel.nl te melden.

6.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden dan door de klant wordt ontbonden, zal Juweelwinkel.nl binnen 14 werkdagen nadat ze de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland en de rest van Europa. (tenzij de klant hierover aparte schriftelijke afspraken heeft gemaakt met Juweelwinkel.nl).

7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Juweelwinkel.nl te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven. Na herroeping van het artikel heeft de klant 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Juweelwinkel.nl te melden. Hij of zij dient het product binnen 14 dagen terug te sturen naar Juweelwinkel.nl. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet overeenkomt met de door Juweelwinkel.nl aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.

7.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met Juweelwinkel.nl ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Juweelwinkel.nl binnen 14 dagen nadat Juweelwinkel.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.

7.4 Juweelwinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van Juweelwinkel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Juweelwinkel.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal Juweelwinkel.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Juweelwinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 14 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden: (a) hij of zij kan Juweelwinkel.nl schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of (b) hij of zij kan de overeenkomst met Juweelwinkel.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden.

8.2 Indien de klant Juweelwinkel.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan Juweelwinkel.nl terugsturen. Juweelwinkel.nl zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal Juweelwinkel.nl het binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant terugsturen van het artikel, komen voor rekening van Juweelwinkel.nl , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is Juweelwinkel.nl niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. Juweelwinkel.nl zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 6.3 in werking

8.3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan Juweelwinkel.nl te retourneren, op de door Juweelwinkel.nl aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Juweelwinkel.nl . De aankoopprijs van het artikel zal binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES

9.1 Op de door Juweelwinkel.nl geleverde producten bestaat wettelijke garantie.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Juweelwinkel.nl serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken aan Juweelwinkel.nl (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 Juweelwinkel.nl zal binnen 14 dagen de klacht proberen op te lossen. Juweelwinkel.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10.4  Leidt uw klacht niet tot een oplossing bij ons, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11. PRIVACY

11.1 De persoonsgegevens die Juweelwinkel.nl registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan Juweelwinkel.nl deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.

11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld.

11.3 Juweelwinkel.nl zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken.

11.4 De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Juweelwinkel.nl te richten. Juweelwinkel.nl zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij Juweelwinkel.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. Juweelwinkel.nl zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Juweelwinkel.nl de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.

12. KLANTENSERVICE VAN JUWEELWINKEL.NL

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Juweelwinkel.nl , Oldenzaalsestraat 41 7551 AN Hengelo, telefoon 074 – 822 17 40, e-mail: klantenservice@juweelwinkel.nl.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Juweelwinkel.nl is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en Juweelwinkel.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen de klant en Juweelwinkel.nl , kan de klant de Consumentenbond verzoeken om hierin te bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo`n bemiddeling niet rechtvaardigt.